* برنامه ریزی، ارائه و اجرای طرح های مصوب وزارت بهداشت در زمینه  پیاده سازی  و توسعه فناوری اطلاعات ( فاوا )

 

*برقراری بستر ارتباطی مناسب با  سایر سازمان ها و مراکز در زمینه های مدیریت و حوزه های مرتبط

 

*تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک در راستای سیاست های کلان و راهبردهای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

*فراهم آوردن تسهیلات ارتباطی لازم جهت دسترسی بخش های مختلف دانشکده  به منابع اطلاعاتی تامین شده در چارچوب وظایف  محوله

 

*فراهم سازی بستر فنی مناسب برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مصوب به صورت الکترونیکی

 

*پیگیری راه اندازی، پشتیبانی و توسعه شبکه های محلی (LAN) مورد نیاز مراکز تابعه دانشکده  با بهره گیری از توان بخش خصوصی در راستای سیاست برون سپاری

 

*طراحی، ایجاد و پشتیبانی فنی شبکه های اطلاع رسانی و درگاه اطلاعاتی مورد نیاز دانشگاه  به منظور برقراری امکان اطلاع رسانی الکترونیکی

 

*پیگیری تامین و تهیه سخت افزارهای مورد نیاز مراکز تابعه

 

*امکان سنجی، طراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم های مکانیزه مورد نیاز واحدهای مختلف مراکز

 

*نگهداری، پشتیبانی و ارتقاء کلیه سیستم های مکانیزه موجود و نظارت مستمر بر میزان بهره برداری از آنها

 

*نظارت  و پشتیبانی های فنی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده مراکز

 

*ارائه گزارش های مورد نیاز به صورت ادواری و موردی به مقامات مافوق

 

*انجام سایر امور مرتبط با وظایف مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات