نشانی:

استان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین(ع) –  بلوار دانشجو – دانشکده علوم پزشکی گراش

 

کدپستی:

 ۵۸۶۶۶ – ۷۴۴۱۷

 

مرکز تلفن دانشکده:

۰۷۱-۵۲۴۴۸۱۰۱-۹

 

دورنگار:

۰۷۱-۵۲۴۵۲۳۳۵

 

پست الکترونیک :

 info[@]gerums.ac.ir

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.