مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق‌نامه سطح خدمات پورتال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش به آگاهی مراجعین محترم می‌رسد:

۱- این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست‌ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش پیشنهادات و انتقادات و یا برای ثبت شکایات از طریق سامانه ثبت شکایت به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، دارا می‌باشد.

۲- حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت‌های الکترونیکی و غیرالکترونیکی راه‌اندازی گردیده است.

۳- این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت‌های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی اطلاع‌رسانی خواهد شد.