لیست اخبار صفحه :1
اردوی زیارتی مشهد مقدس
شورای رفاهی اعلام کرد:

اردوی زیارتی مشهد مقدس

اعزام پرسنل محترم ایثارگران بصورت مجزا و خارج از این تور متعاقبا اعلام و اعزام خواهند شد