شهروند گرامی ؛ خواهشمند است در زمان طرح درخواست، گزارش یا شکایت به نکات زیر توجه نمایید:

  • در "درخواست" شخص انجام امری را تقاضا می کند که در آن دعوایی مطرح نیست.
  • در " گزارش" فرد تمایلی به ثبت مشخصات و اطلاعات خود ندارد و صرفا قصد اعلام تخلفی بصورت محرمانه و بدون پیگیری نتیجه را دارند. بنابراین در صورتی که قصد اعلام تخلف یا انتقادی بدون ثبت مشخصات تماس و پیگیری نتیجه را دارید، گزارش خود را در فرم گزارش ثبت نمایید.
  • در "شکایت" شخص خواهان دریافت نتیجه رسیدگی به شکایت خود می باشد که لازمه آن ثبت مشخصات کامل و شماره تماس می باشد. بنابراین در صورتی که قصد پیگیری شکایت یا درخواست را دارید، شکایت یا درخواست خود را با ذکر مشخصات کامل در فرم شکایت ثبت نمایید. لازم به ذکر است شکایت و درخواست دریافتی در قالب فرم شکایت به شرط ارائه اطلاعات تماس کامل و صحیح قابل بررسی و پیگیری می باشد. 
 فرم طرح گزارش