لطفا فرم زیر را جهت بارگذاری در مراحل بعد دانلود و تکمیل نمایید.

 

فرم درخواست وب سایت

 


 

فرم درخواست وب سایت
لطفا جهت درخواست وب سایت فرم زیر را کامل نمایید.
مشخصات ادمین سایت
به منظور راه اندازی و به روز رسانی سایت، مشخص نمودن یکی از پرسنل، توسط واحد متقاضی به عنوان ادمین سایت الزامی می باشد.
کلیه واحدها موظفند به محض استعفا، انتقال، مرخصی طولانی مدت و یا هر دلیل دیگری که باعث قطع ارتباط کاری با ادمین سایت شود، مراتب را سریعا به صورت کتبی به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاع دهند تا نسبت به مسدود نمودن سطوح دسترسی ایشان اقدام گردد.
بدیهی است در صورت عدم اطلاع از سوی واحد مربوطه مسئولیت کلیه عواقب و مشکلات پیش آمده بر عهده مدیر آن واحد خواهد بود.