• 1402/04/05 - 08:06
  • بازدید: 870
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
فراخوان مناقصه عمومی:

احداث آزمایشگاه مرکز بهداشت گراش

دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش در نظر دارد مناقصه عمومی جهت احداث آزمایشگاه مرکز بهداشت گراش از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد.

 

تاریخ مناقصه در سامانه از تاریخ: 1402/04/04 می باشد.

 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از دوشنبه تاریخ 1402/04/05 لغایت روز دوشنبه تاریخ 1402/04/12

 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت 07:30 روز دو شنبه تاریخ 1402/04/12 لغایت پنجشنبه 1402/04/22

 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز  شنبه تاریخ 1402/04/24

  

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف

آدرس: استان فارس – شهرستان گراش – دانشکده علوم پزشکی – مدیریت منابع فزیکی و طرح های عمرانی

تلفن : 07152448106 (داخلی246و 215)

همراه : 09179825450 مهندس عباسی

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:41934-021

دفتر ثبت نام:85193768و88969737

هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

  • گروه خبری : اخبار اختصاصی,مناقصات
  • کد خبر : 13226
مسلم محمدی
خبرنگار

مسلم محمدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید