• 1402/03/10 - 11:52
  • بازدید: 670
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
فراخوان مناقصه عمومی

دیوارکشی سالن ورزشی دانشکده علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش در نظر دارد مناقصه عمومی جهت دیوار کشی سالن ورزشی دانشکده علوم پزشکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد.

 

تاریخ مناقصه در سامانه از تاریخ: 1402/03/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از سه شنبه تاریخ 1402/03/09 لغایت روز  سه شنبه تاریخ 1402/03/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت 07:30 روز سه شنبه تاریخ 1402/03/16 لغایت شنبه 1402/03/27

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز  یکشنبه تاریخ 1402/03/28

 

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف

 

آدرس: استان فارس – شهرستان گراش – دانشکده علوم پزشکی – مدیریت منابع فزیکی و طرح های عمرانی

تلفن : 07152448106 (داخلی246و 215)

همراه : 09179825450 مهندس عباسی

 

 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:41934-021

دفتر ثبت نام:85193768و88969737

  • گروه خبری : اخبار اختصاصی,مناقصات
  • کد خبر : 13085
مسلم محمدی
خبرنگار

مسلم محمدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید