• 1402/11/07 - 09:58
  • بازدید: 210
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
فراخوان

مناقصه عمومی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد

دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش در نظر دارد مناقصه عمومی جهت واگذاری خدمات مشاغل پرستاری و کمک پرستاری بیمارستان - انجام خدمات تنظیفات و تاسیسات واحدها  -انجام خدمات منشی و مشاغل خدمات درمانی بیمارستان   انجام خدمات اداری ستاد علوم پزشکی - انجام خدمات بهداشتی درمانی بهداشت- تامین نیروی انسانی نگهبان و فوریت های پزشکی  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد.تاریخ مناقصه در سامانه از تاریخ: 7 بهمن 1402 می باشد.

 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از شنبه 7 بهمن 1402 لغایت روز شنبه تاریخ 14 بهمن 1402

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت 07:30 روز شنبه تاریخ 14 بهمن لغایت  دوشنبه 23 بهمن

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز  سه شنبه تاریخ 24 بهمن 1402

 

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف

آدرس: استان فارس شهرستان گراش دانشکده علوم پزشکی مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

تلفن : 07152448106(داخلی220و 222)

همراه : 09178833808 مهندس خوشبخت

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:41934-021

دفتر ثبت نام:85193768و88969737

  • گروه خبری : اخبار اختصاصی,مناقصات,اطلاعیه
  • کد خبر : 15288
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید