دانشکده علوم پزشکی گراش تا سال ۱۴۰۴ بعنوان یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی جامع در منطقه و کشور، که بر اساس نیازهای جامعه تربیت کننده انسان های مومن فرهیخته، آزاداندیش و کارآفرین خواهد بود و در راستای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی با اتکا به الگوی توسعه ملی کشور اسلامی ایران به عنوان قطب درمانی جنوب فارس و ارائه خدمات بهداشتی جامع با پوشش حداکثری خواهد بود و اهداف ذیل را دنبال خواهد نمود:

— توسعه آموزش علوم پزشکی متکی بر بسته های تحول در آموزش علوم پزشکی کشور و نیازهای بومی در راستای مرجعیت علمی

— حل مشکلات سلامت مردم شهرستان و منطقه بهداشتی تحت پوشش

— تولید علم و فناوری در حیطه سلامتی از طریق انجام پژوهش های بنیادی کاربردی و توسعه ای

— ارائه خدمات سلامت در تمام سطوح (اول تا چهارم) به جامعه تحت پوشش

— بالا بردن سطح دسترسی به انواع خدمات درمانی در زمینه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستانی به تمامی مردم جنوب استان فارس و استان های همجوار

— آموزش و اطلاع رسانی به مردم در خصوص تغییر سبک زندگی و اصلاح وضعیت تغذیه ای

— برنامه ریزی برای شناسایی، ساماندهی و جذب مشارکت های مردمی در جهت توسعه و ارتقاء نظام سلامت

— هدایت خیرین به سمت پژوهش، حمایت از مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان