از مراقبین سلامت و بهورزان تجلیل شد
در نشست صمیمی رییس دانشکده

از مراقبین سلامت و بهورزان تجلیل شد

در این نشست ، مسائل و مشکلات مطرح و گزارشی از عملکرد مراقبین سلامت و بهورزان در مطب پزشکان و مراکز خدمات جامع سلامت ارائه شد.

اطلاعیه‌ها

آرشیو

اطلاعیه:«فراخوان انتخاب حسابرس»

24 بهمن 1401