مسیر رو به رشد دانشکده علوم پزشکی گراش در برنامه ریزی عملیاتی
مدیر برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی گراش خبر داد:

مسیر رو به رشد دانشکده علوم پزشکی گراش در برنامه ریزی عملیاتی

حوزه های روابط عمومی ، پرستاری ، بازرسی، آمار و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذائی با ۱۰۰درصد پیشرفت ، تمام سیاستهای برنامه ریزی شده وزارت بهداشت را عملیاتی کردند.

اطلاعیه‌ها

آرشیو

اخبار اختصاصی:ارائه خدمات بیمه ای برای زوجین نابارور

14 شهریور 1401

اخبار اختصاصی:نکات تغذیه ای را فراموش نکنید

21 اسفند 1400

اطلاعیه:تجدید فراخوان مناقصه عمومی

23 بهمن 1400

گروه های مطالب:شعار و روز شمار هفته ملی سرطان

09 بهمن 1400