• 1400/11/23 - 10:29
  • بازدید: 546
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

تجدید فراخوان مناقصه عمومی

زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴ اسفند اعلام شده است.

دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش در نظر دارد مناقصه عمومی جهت واگذاری خدمات مشاغل پرستاری و کمک پرستاری بیمارستان - انجام خدمات تنظیفات و تاسیسات واحدها  -انجام خدمات منشی و مشاغل بهداشتی درمانی بیمارستان   انجام خدمات اداری  ستاد علوم پزشکی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد.تاریخ مناقصه در سامانه از تاریخ: ۲۴ بهمن می باشد.

 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از یکشنبه تاریخ ۲۴ بهمن لغایت روز شنبه تاریخ ۳۰ بهمن

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت ۰۷:۳۰ روز شنبه تاریخ ۳۰ بهمن  لغایت ۱۲ اسفند

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴ اسفند

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف

آدرس: استان فارس شهرستان گراش دانشکده علوم پزشکی مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

تلفن : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶(داخلی۲۵۰و ۲۲۲)

همراه : ۰۹۱۷۸۸۳۳۸۰۸ مهندس خوشبخت

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام:۸۵۱۹۳۷۶۸و۸۸۹۶۹۷۳۷

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار اختصاصی,مناقصات,اطلاعیه
  • کد خبر : 5884
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

اطلاعیه‌ها

آرشیو