دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش به عنوان متولی اصلی تامین، حفظ و ارتقاء سلامت مردم در جنوب فارس در نظر دارد با تربیت نیروی انسانی متخصص و تکیه بر ارزش های اسلامی، اخلاق حرفه‌ای و فناوری های نوین از طریق مدیران و کارکنان متعهد و اعضای هیات علمی توانمند به گسترش خدمات سلامت در بستر عدالت در منطقه بپردازد.

اهداف:

- ارتقاء سلامت و ایمنی جامعه

- استقرار مدیریت دانش

- استقرار نظام جامع بهره وری

- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دانشکده

- افزایش پایه ای بودجه دانشکده

- تکمیل پروژه فضای آموزشی و کمک آموزشی دانشکده

- احداث سایت تفریحی - ورزشی دانشکده

- تامین و ماندگاری نیروی انسانی موردنیاز با توجه به عدم ثبات نیرو

- آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان واحدهای تحت پوشش

- تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی به دستگاه های پیشرفته و به روز

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

اطلاعیه‌ها

آرشیو

اطلاعیه:تامین سرویس ایاب و ذهاب ستاد

21 اسفند 1402

اطلاعیه: مناقصه عمومی

07 بهمن 1402